jump to navigation

İzmir’in Yeni Haritası, Geleceğe Yön Verecek March 17, 2010

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
Tags: , ,
add a comment


Kentin ayrıntılı haritası için yerden ve havadan 4 binden fazla noktada ölçüm yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, elde edilen sonuçları kentin geleceğine yön verecek planlamalarda kullanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin 50 kilometre çaplı sınırlarını kapsayan yeni haritalarını hazırlamasında çalışmalarda son aşamaya geldi. 2009 Ocak ayında ihaleye çıkılarak başlanan yeni harita çalışması, Büyükşehir sınırları içindeki bilgi sistemleri ile altyapı projeleri, imar uygulamaları ve teknik altyapı bilgi sistemlerinde de kullanılabilecek.

İmzalanan bir protokolle danışmanlık ve kontrolörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalarda, İzmir’in 543 bin hektarlık sınırlarını kapsayan ortofoto ve fotogrametik haritalar, belde ve ilçelerin 1/5000’lik planlarını yapmak ve sağlıklı verilere ulaşmak amacıyla kullanılabilecek. Halen saha çalışmaları devam eden proje sonucunda elde edilecek haritalar, Nazım Plan çalışmaları, İZSU planlamaları ve Ulaşım Planı çalışmaları gibi belediye hizmetlerinde ve her türlü mühendislik projelerinde altlık oluşturacak. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi, yetki alanında bulunan 543 bin hektarlık alanda güncel ve renkli 1/5000 ölçekli ortofoto harita ile özellikle ilçe, belde ve tüm köy meskun sahalarının 1/5000 ölçekte sayısal fotogrametrik haritasını elde edecek. Proje ekibi, bugüne kadar 4 binden fazla noktada GPS cihazları ve diğer cihazlarla hem yerden hem de havadan ölçümler yapıp görüntüler aldı.
(more…)

Advertisements