jump to navigation

YDÜ’den bilimsel bir eser daha June 6, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Calismalar (Studies), Haber (News), Turkce.
Tags: , , ,
add a comment


Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğan İbrahim’in “Mikrokontrolör Tabanlı Küresel Yerbulum Sistemi Veri Toplama Teknikleri” adlı yeni kitabı İngilizce olarak yurt dışında basıldı.

180 sayfa ve 14 bölümden oluşan kitap, mikrokontrolor tabanlı bir GPS sistemi ile kullanıcı coğrafik koordinatlarının (enlem ve boylam) nasıl okunup SD kart üzerinde saklanacağından ve daha sonra ise Google Earth harita programı ile kullanıcının gitmiş olduğu yerlerin haritaya nasıl işlenebileceğini teknik açıdan ve örneklerle açıklanıyor.

Kitabın ilk 3 bölümünü Küresel Yerbulum Sistemi (GPS) oluşturmaktadır. Bu bölümlerde GPS sisteminin özellikleri anlatılmakta ve örnek bir GPS’in çalışması detaylı bir sekilde açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde mikrokontrolör sistemlerinin genel mimarileri ve yapıları incelenmiş, beşinci bölümde ise, ileri bir yapıya sahip olan popüler PIC18 serisi mikrokontrolörlere yer verilmiş ve bu mikrokontrolörlerin çalışma prensipleri ve mimarileri açıklanmıştır. Altıncı bölümde oldukça yaygın olarak kullanılan ve özellikle mikrokontrolör sistemleri için geliştirilmiş olan mikroC derleyicisinin komutları ve çalışması detaylı bir şekilde örneklerle açıklanmıştır. Yedinci bölümü RS232 uyumlu seri iletişim prensiplerine ayrılan kitabın son bölümlerinde ise, Google Earth harita programından ve bu programın GPS destekli veri toplama işlemlerinde kullanımından bahsedilmektedir.

Üniversite yetkilileri, elektrik/elektronik ve inşaat mühendisleri, GPS ile çalışanlar ve bilhassa mühendislik okuyan öğrencilerin proje ve tez aşamalarında Prof. Dr. Doğan İbrahim’in bu bilimsel eserinin kaynak kitap olarak son derece yararlı olacağını vurguladılar.

Advertisements