jump to navigation

İzmir’in Yeni Haritası, Geleceğe Yön Verecek March 17, 2010

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
Tags: , ,
trackback


Kentin ayrıntılı haritası için yerden ve havadan 4 binden fazla noktada ölçüm yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, elde edilen sonuçları kentin geleceğine yön verecek planlamalarda kullanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin 50 kilometre çaplı sınırlarını kapsayan yeni haritalarını hazırlamasında çalışmalarda son aşamaya geldi. 2009 Ocak ayında ihaleye çıkılarak başlanan yeni harita çalışması, Büyükşehir sınırları içindeki bilgi sistemleri ile altyapı projeleri, imar uygulamaları ve teknik altyapı bilgi sistemlerinde de kullanılabilecek.

İmzalanan bir protokolle danışmanlık ve kontrolörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalarda, İzmir’in 543 bin hektarlık sınırlarını kapsayan ortofoto ve fotogrametik haritalar, belde ve ilçelerin 1/5000’lik planlarını yapmak ve sağlıklı verilere ulaşmak amacıyla kullanılabilecek. Halen saha çalışmaları devam eden proje sonucunda elde edilecek haritalar, Nazım Plan çalışmaları, İZSU planlamaları ve Ulaşım Planı çalışmaları gibi belediye hizmetlerinde ve her türlü mühendislik projelerinde altlık oluşturacak. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi, yetki alanında bulunan 543 bin hektarlık alanda güncel ve renkli 1/5000 ölçekli ortofoto harita ile özellikle ilçe, belde ve tüm köy meskun sahalarının 1/5000 ölçekte sayısal fotogrametrik haritasını elde edecek. Proje ekibi, bugüne kadar 4 binden fazla noktada GPS cihazları ve diğer cihazlarla hem yerden hem de havadan ölçümler yapıp görüntüler aldı.

SAĞLIKLI VE ÇAĞDAŞ PLANLAMA
Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, uyguladıkları tüm projelerde aklı ve bilimi rehber edindiklerini vurgulayarak, “Tüm işlerimizi uzmanlarıyla, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirip buna göre doğru karar vermek için çalışıyoruz” dedi.
Çağdaş planlama yapmak için haritalamanın önemine değinen Başkan Kocaoğlu, “Harita, bir kent için vazgeçilmezdir. Kent yönetimi için kente yönelik sağlıklı ve doğru bilgilerin, verilerin elde olması gerekir. Çalışmalarımızda, 5216 sayılı yasayla Büyükşehir’e bağlanan birçok ilçe ve beldemize yönelik sağlıklı haritaların olmadığını veya güncelliklerini yitirdikleri için yetersiz kaldığını gördük. Yaptığımız çalışma ile İzmir’in yeni sınırlarında yer alan 543 bin hektarlık alana ilişkin en doğru verileri, haritaları oluşturacağız. Bu da bize sağlıklı ve çağdaş planlamanın altyapısını oluşturma, İzmirli mühendislik kuruluşlarına da çağdaş mühendislik uygulamalarını, projeleri yaşama geçirme olanağı verecek” diye konuştu.

HARİTA KULLANIM ALANLARI
İzmir Sayısal Fotogrametrik Haritaları tamamlandığında, kentin geleceğine yön verecek birçok altyapı ve üstyapı çalışması ve proje için temel oluşturacak. Planlama hataları en aza indirilecek. Üretilecek sayısal haritalar, Büyükşehir sınırları içerisinde altyapı projeleri, imar uygulamaları, İZSU planlamaları ve teknik altyapı bilgi sistemlerinde kullanılabilecek. Nazım Plan çalışmaları ve Ulaşım Planı çalışmaları gibi Belediye hizmetlerinde ve her türlü mühendislik projelerinde altlık oluşturacak.
Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Selçuk Savcı ve Harita Şube Müdürü Nejat Güçlü, kentin topografyasının çok iyi bir şekilde ortaya çıkarılacağını ve bunun da kentte yapılacak pek çok çalışma ile teknik alt yapıda yol gösterici olacağını söyledi.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: