jump to navigation

Erzurum’da akıllı kent tanıtımı January 6, 2010

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
Tags: , ,
trackback


Erzurum Yakutiye İlçe Belediyesi’nde çalışmalarına başlanılan “Akıllı Kent” uygulamasıyla ilgili tanıtım toplantısı Atatürk Üniveristesi Kültür Merkezi Mavi salonda gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler ve çok sayıda davetli katıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, “Akıllı kent, halka daha hızlı ve verimli hizmeti sunmada önemli bir altyapı oluşturacaktır. e-Belediye uygulamasınıda içeren teknolojik dönüşüm hizmette önemli kolaylıklar sağlayacaktır” dedi.
‘Yakutiye Belediyesi Bilgi Teknolojileri Altyapısı Kentsel Otomasyon Projesi’nin hizmette kaliteyi getireceğini belirten Belediye Başkanı Ali Korkut, Akıllı Kent Yakutiye projesinin halkın arzu ettiği hizmeti kısa sürede ve hızlı olarak alması olarak özetleneceğini söyledi. Korkut, personel yoğunluğu ve diğer sorunlara karşın hizmete ara vermediklerini de ifade etti. Korkut, “Kent bilgi sisteminin Yakutiye halkının ihtiyaçlarını sağlıklı biçimde tespit edip çözüm üretilmesi, belediyecilik hizmetlerinden daha kolay yararlanılmasını sağlayacaktır. Halkımızın da arzu ettiği bu sistemle bir bilgisayar başında vatandaşımız belideye gelmeden işlemini yapabilecektir” şeklinde konuştu.
Belediye Başkan Yardımcısı ve proje koordinatörü Engin Kocadağıstan ise projeyle ilgili yaptığı sunumda şunları kaydetti; “Başta planlama ve kent yönetimi olmak üzere, nüfusa yetecek yerleşim alanı, eğitim, sağlık, teknik altyapı, ulaşım ile ilgili veriler bu sistem sayesinde kolayca elde edilebilecek. Mevcut bilgilerin veri tabanı ortamlarında bir araya getirilip saklanması, analiz edilmesi ve kullanıcı ihtiyacına göre sunulması ‘Bilgi Sistem’leridir. Kent Bilgi Sistemi sayesinde, kente ait mülkiyet, planlama, halihazır haritalar, kente ve kentliye ait tanımsal nitelikteki tablosal veriler bu ağ içerisinde yer alacaktır. Bilgisayar ortamındaki grafik harita üzerinde herhangi bir bina seçildiğinde hem binanın yapısal özelliği, kat adedi, ruhsat yılı, fotoğraflarıyla birlikte dış görünümü, cadde ve sokağına erişilebilecek. Aynı zamanda herhangi bir şahsın hangi adreste bulunduğu sorgusuna da grafik gösterim üzerinden cevap bulunabilecektir. Böylece Yakutiye İlçemizde yaşayan insanların ihtiyaçları, beklentileri, halkın ekonomik şartları ortaya çıkacak, bu veriler ışığında Yakutiye’nin planlaması daha objektif belirlenip, çözüm yolları geliştirilebilecektir.”
Kocadağıstan, kent bilgi sistemiyle yöneticilerin kente hakim olabileceğini, daha doğru kararların alınacağını, zaman ve emekten tasarruf sağlayarak ekonomik değer üreteceğini söyledi.
Kocadağıstan, “Yerel yönetimlerde; hava fotoğrafları ve uydu görüntüleriyle kaçak yapılaşmanın önlenmesi, kentsel arazi kullanım, nazım ve uygulama imar planlarının üretilmesi, yapılaşmanın imar verilerine göre kontrolü, imar izni yapım ve işyeri ruhsatlarının doğru verilere uygun verilmesi, kentin tarihsel ve yeşil dokusunun korunması, olası afetlere karşı kent halkını koruma ve kurtarma planının üretilmesi, emlak vergisi takdiri ve tahsilâtının mülkiyet verilerinde yararlanılarak yapılabilmesi, kentsel toprak değer analizleri yapılarak kamulaştırma haritalarının üretilmesi, çevre kirliliğine neden olan konut, işyerlerinin saptanması ve bunların ürettikleri atıklarının cins ve miktarlarının hesaplanması, teknik altyapı eşgüdümünün sağlanması, çağdaş konut alanlarının üretilmesine yardımcı olunması, Kent Bilgi Sisteminin önemini ortaya çıkarmaktadır” diye konuştu.
Sistem sayesinde halkın daha hızlı, kaliteli belediyecilik hizmetinden yararlanacağı, belediye ile ilgili birçok işlemini ise bilgisayar üzerinden gerçekleştireceği belirtildi.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: