jump to navigation

İmar Kanunu’nda değişiklik: ”Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi” oluşturulacak December 4, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
Tags: ,
trackback


”İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Daha önce komisyondan geçen ve Genel Kurul gündeminde bekleyen tasarı, yazım tekniğinin yenilenmesi amacıyla komisyonda yeniden görüşülerek, bazı ilavelerle ve oy birliği ile kabul edildi.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, tasarının bir an önce Genel Kurulda görüşülerek yasalaşması için tüm partilerden destek istedi.

Tasarıya göre, fenni mesuller, yapının imar planına, ruhsata, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetleyecek ve idareye karşı sorumlu olacak.

Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, başka bir meslek mensubu görevi üstlenmedikçe yapının devamına izin verilmeyecek.

Fenni mesuller, mesuliyet üstlendikleri yapıyla ilgili olarak yapı müteahhitliği, şantiye şefliği, taşeronluk ve malzeme satıcılığı yapamayacak.

Yapı sahibi, yapısının fenni mesuliyetini üstlenemeyecek.

İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan, usta çalıştıramayacak.

Tasarıyla, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, ruhsatsız ve imara aykırı yapılara verilecek cezalar konusunda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen yetki sınırlandırılıyor. Para cezaları, çeşitli yapı gruplarına göre metrekare başına 5 ile 63 TL arasında değişecek.

Cezalar, her takvim yılı başında yeniden değerleme oranında artırılacak.

Tasarıya göre, müteahhitlerin sınıflandırılması ve yetki belgesi verilmesi gibi hususlar yönetmelikle düzenlenecek. Düzenleme yapılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile TMMOB’un görüşü alınacak. Yönetmelik, bir yıl içinde çıkarılacak.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ”Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemini” oluşturacak.

Tasarının, ”İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştırılmayacağına” ilişkin hükmü 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu süre içinde ustalara geçici yetki belgesi verilecek. Geçici yetki belgeleri söz konusu tarihte sürekli hale getirilecek.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: