jump to navigation

deCarta Announces Support for Worldwide OpenStreetMap Content September 17, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Duyuru (Announcements), English, Haber (News).
Tags: , , ,
add a comment


deCarta, the leading supplier of software and services for the Location-Based Services (LBS) industry, today announced the launch of its beta program supporting OpenStreetMap (OSM) data.
The beta program makes the OSM content available for selected cities around the world. A product release that will support the complete coverage of OSM is scheduled for October 2009.

In keeping with the spirit of the OpenStreetMap community, OSM data in deCarta format will be free of charge. deCarta plans to make the product available for both server and client-side solutions to its customers .This includes self hosted solutions using deCarta’s Drill Down Server, deCarta’s Hosted Web Services, Personal Navigation Devices, and Mobile Phones. Developers will also be able to quickly prototype and demonstrate location-enabled applications using OSM content through deCarta’s Developer Zone available to developers at http://www.decarta.com.

The initial product release is aimed at developers who want to develop the following types of applications:

– Map display
– Vehicle tracking
– High-level routing
– Pedestrian navigation
(more…)

Advertisements

İkinci Abdülhamid’in Coğrafyaya Verdiği Önem September 17, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
Tags:
add a comment


Dünyanın en uzun süreli hâkimiyetini, hiç şüphesiz Osmanlı Devleti kurmuştur. Dünya hâkimiyeti, Osmanlı Devleti’nde zirveye çıkmıştır. Aralıksız 622 yıllık zaman diliminde hüküm süren Osmanlı Devleti’nin dünya hâkimiyetindeki sırların tümü açığa çıkmış değildir. Çünkü bu sırlar, Osman Gazi’den başlayıp, Vahdettin Han’a kadar devam etmektedir.

622 yıllık zaman dilimi içersinde, 33 yıllık süreyi Sultan II. Abdülhamit Han Dönemi kapsamaktadır. Bu dönem, yıkılış dönemi olması nedeniyle, iç ve dış düşmanların çok olduğu ve sıkıntıların had safhada olduğu bir zaman dilimidir. Sultan II. Abdülhamit Han, 33 yıllık süre içersinde, devletin ömrünü uzatmak için çok ince bir siyaset izlemiştir.

Sultan II. Abdülhamit, I. Abdülmecid’in Dördüncü Kadınefendisi olan Çerkez asıllı Tîr-i Müjgan Kadınefendi’den, Çırağan Sarayında, 21 Eylül 1842 yılında dünyaya gelmiştir. 10 yaşında annesini kaybeden Abdülhamit, manevi annesi Başikbal Perestû Hanımefendi’nin terbiyesi altında büyümüştür. 31 Ağustos 1876 tarihinde padişah olmuştur. 27 Nisan 1909 tarihinde tahtan indirilmiştir.

Ruslar, 1853 yılında, Osmanlı Devletini “Hasta Adam” olarak nitelendirmiş ve bu hasta adamın ölmek üzere olduğunu vurgulamışlardır. Onlara göre, Osmanlı Devletin yıkılması an meselesidir. Ancak 1876 yılında tahta çıkan Sultan II. Abdülhamit Han, “Hasta Adam”ın ömrünün 33 yıl daha uzaması ve sağlığına yeniden kavuşması için çalışmıştır. Onun en büyük hayali, devletini dedelerinin yükselme dönemlerine götürmektir. Bunun için mesleği olan marangozluğu hayatı boyunca sürdürmüştür. O, sarayda kullanılan mobilya takımlarını yaparken bizzat çalışmıştır. Dönemin imparatorlarını sarayında ağırlarken, devletinin yıkılmadığını ve hâlâ dimdik ayakta durduğunu göstermiş ve diplomatik ve keskin zekâsını kullanmıştır.

Sultan II. Abdülhamit Han, marangozluk mesleğini devlet idaresinde de kullanmıştır. Çünkü marangozun görevi, ham odunlardan kusursuz mobilya takımları ortaya çıkarmaktır. O, devletini yönetirken de, devletin sağlıksız kısımlarını düzelterek, Osmanlı Devleti’nin yıkılmadığını bütün dünyaya göstermiştir. Tahtan indirildikten sonra, devletin çöküşü hızlanmış ve Onu tahtan indirenler yeniden tahta çıkmasını arzulamışlardır. Ancak zaman çarkının tersine dönmesi artık mümkün değildir.

Coğrafya özelliklerine en iyi şekilde anlatan ve açıklayan haritalardır. Harita olmadan yapılan anlatımlar, hep havada kalmıştır ve hayali olmuştur. Özellikle devletin geçmişi, bugünü ve geleceği açısından haritalar büyük önem arz eder. Çünkü haritalar, yeryüzünün ya da bir parçasının, bir düzleme aktarılmış halidir. Harita okumayı bilmek kadar, haritayı hazırlamak da önemlidir. Haritacılık, Osmanlı Devleti’nin yükselme ve genişleme dönemlerinde çok işleri durumdadır. Ancak gerileme döneminde ise, haritacılık Batılı ülkelere geçmiştir.

Paris Anlaşması’nı imzalayan altı devlet Berlin’de toplanmıştır. Kongre başkanı Alman Başvekili Prens Bismark idi. 12 Cemaziyelahir 129Ş/13 Haziran 1878’de toplanan kongrede her devleti başvekilleri ve hariciye vekilleri temsil ettiği halde konu kendisi ve kararlar en çok kendisini ilgilendirmesine rağmen Osmanlı Devletini Nafia Nazın Aleksandr Karatodori ile Alman mühtedisi Mehmet Ali Paşa ve Berlin Büyükelçisi Sadullah Bey temsil etmiştir. Hâlbuki Başvekil Saffet Paşa, Ayastafanos anlaşmasında murahhas ve hariciye nazırı olarak bulunduğu için onun katılması gerekirken bir Rum Hıristiyanın başmurahhas olarak tayini alay konusu olmuştur.
(more…)