jump to navigation

Irrigation Mobile Survey System- Application of SuperGIS Mobile Engine June 6, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Duyuru (Announcements), English, Haber (News).
Tags: , ,
add a comment


SuperGeo successfully develops ‘Irrigation Mobile Survey System’ for Chang Hua Irrigation Associations, Taiwan. The System is used to plan irrigation facilities, like canals and drainage channel, and to query and measure related facilities.Chang Hua Irrigation Associations utilize ‘Irrigation Mobile Survey System’ to plan irrigation facilities, such as irrigation canals and drainage channel, and to query, orient, and measure the relative facilities.

SuperGIS Mobile Engine is the core of Irrigation Mobile Survey System. With the various GIS components and the highly flexible development structures provided by SuperGIS Mobile Engine, developers can customize numerous buttons on toolbars, forms, etc., to meet users’ needs and to simplify the developing procedures. Moreover, since the association provides mobile devices for surveyors, each mobile device installing the system facilitates surveyors to do outdoor survey. SuperGIS Mobile Engine not only assists developers to establish the system effectively and flexibly, but also reduces the cost of development and extensive deploying the systems to mobile devices.

The friendly interface of Irrigation Mobile Survey System enables surveyors to complete the following tasks:
1. GIS basic manipulations, such as zoom in/out, panning, adding layers, etc.
2. Orientation Query, such as intersections, landmarks, cadastral, channels, etc.
3. Statistics analysis allows developers to measure irrigation area, cadastral area, channel length, and so on.
4. Data management assists users to query and maintain the data, such as irrigation facilities, works data, financial data, and also enables users to print statement and location map.
5. Camera function. With the activated GPS in PDA, as the user is taking pictures, the system can record the user’s coordinates and add a point feature on the map to create a corresponding image layer. Therefore, users can display the picture by hyperlink.

Advertisements

YDÜ’den bilimsel bir eser daha June 6, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Calismalar (Studies), Haber (News), Turkce.
Tags: , , ,
add a comment


Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğan İbrahim’in “Mikrokontrolör Tabanlı Küresel Yerbulum Sistemi Veri Toplama Teknikleri” adlı yeni kitabı İngilizce olarak yurt dışında basıldı.

180 sayfa ve 14 bölümden oluşan kitap, mikrokontrolor tabanlı bir GPS sistemi ile kullanıcı coğrafik koordinatlarının (enlem ve boylam) nasıl okunup SD kart üzerinde saklanacağından ve daha sonra ise Google Earth harita programı ile kullanıcının gitmiş olduğu yerlerin haritaya nasıl işlenebileceğini teknik açıdan ve örneklerle açıklanıyor.

Kitabın ilk 3 bölümünü Küresel Yerbulum Sistemi (GPS) oluşturmaktadır. Bu bölümlerde GPS sisteminin özellikleri anlatılmakta ve örnek bir GPS’in çalışması detaylı bir sekilde açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde mikrokontrolör sistemlerinin genel mimarileri ve yapıları incelenmiş, beşinci bölümde ise, ileri bir yapıya sahip olan popüler PIC18 serisi mikrokontrolörlere yer verilmiş ve bu mikrokontrolörlerin çalışma prensipleri ve mimarileri açıklanmıştır. Altıncı bölümde oldukça yaygın olarak kullanılan ve özellikle mikrokontrolör sistemleri için geliştirilmiş olan mikroC derleyicisinin komutları ve çalışması detaylı bir şekilde örneklerle açıklanmıştır. Yedinci bölümü RS232 uyumlu seri iletişim prensiplerine ayrılan kitabın son bölümlerinde ise, Google Earth harita programından ve bu programın GPS destekli veri toplama işlemlerinde kullanımından bahsedilmektedir.

Üniversite yetkilileri, elektrik/elektronik ve inşaat mühendisleri, GPS ile çalışanlar ve bilhassa mühendislik okuyan öğrencilerin proje ve tez aşamalarında Prof. Dr. Doğan İbrahim’in bu bilimsel eserinin kaynak kitap olarak son derece yararlı olacağını vurguladılar.