jump to navigation

Orta Doğu’nun su kaynaklarının haritası çıkarılacak June 30, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
Tags: , ,
add a comment


Orta Doğu bölgesinin yer altı ve yüzey su kaynakları haritası yakında İran İslam Cumhuriyeti Madeni Keşifler ve Jeoloji kurumu, Enerji Bakanlığı ve harita-proje kurumunun iş birliği ile hazırlanacak.

İrna’nın haberine göre, kurumun jeoloji yetkilisi Muhammed Rıza Kasımi, dünyada tatlı su kaynaklarının çok sınırlı olduğunu, coğrafi şartlar ve sınır ırmaklarının varlığı dikkate alındığında Orta Doğu’nun birçok ülkesinin, ortak yer altı ve yüzey su kaynaklarına sahip olduğunu ve bu nedenle yer altı su kaynaklarının durumunu ve yeni jeoloji haritalarını hazırlama çabasında olduklarını belirtti.
İran’ın jeoloji kurumunun Orta Doğu’nun metalojeni haritalarının yapımı için öneride bulunduğuna değinen Kasımi “İran, Orta Doğu’nun yeni jeolojik haritalarını sonuçlandırmayı başardı” dedi.

Kasımi, bu haritaların su kaynakları konusunda bilgileri içeren haritalar olacağını vurgulayarak şöyle konuştu: “önerinin kabul edilmesiyle birlikte yakında İran Enerji Bakanlığı ve harita-proje kurumu ve komşu ülkelerin iş birliği ile Orta Doğu’nun yer altı ve yüzey su kaynaklarının haritası oluşturulacak.

Advertisements

Tele Atlas Uses Data From Drivers to Map Faster June 30, 2009

Posted by Bahadir Sahin in English, Haber (News).
Tags: , , ,
add a comment


Dutch digital map maker Tele Atlas is creating new maps faster than ever by collecting data from motorists using GPS devices as they drive, which provides a rich set of information about roads.

Tele Atlas, which was acquired by the satellite navigation device maker Tom Tom in 2007, has been collecting GPS data points from Tom Tom users, recording information such as what roads they use, how fast they drive and even the road’s gradient, said Rik Temmink, vice president of global product management. It’s what Tele Atlas calls a “community” approach to map making.

“That’s radically changed the way we do maps,” Temmink said. “They [users] paint of a picture of what the roads look like.”

In the past, Tele Atlas sent out vehicles to physically drive the roads in order to create maps. Now, some of that work can be automated using specialized algorithms to sort through the GPS data and build maps.

Tele Atlas still has to send out teams to verify data, but it has made the process of creating high-quality maps much faster, Temmink said. Tele Atlas has used the community approach for updating maps in about 30 countries.

On Monday Tele Atlas released its latest edition of MultiNet, a mapping database. For the first time, it includes maps for more than 11,000 miles of roads in Romania.
(more…)

Polis suçun analizini yaptı, SARIYER’de olaylar yüzde 88 azaldı June 27, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
Tags: , ,
add a comment


Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü büyük bir başarıya imza atarak, suç oranlarını geçmiş yıllara göre yüzde 88’e varan oranlarda düşürdü.

Suçun türü, meydana geldiği yer ve zamanın birlikte analiz edilmesi esasına dayalı bir uygulama olan analitik polisliğin getirdiği yeniliklerden biri de zaman boyutlu suç haritaları oldu.

Analitik polislik yöntemine göre; suçun türü, meydana geldiği yer ve zamanın birlikte incelenerek bir yöntem geliştiriliyor. Bu uygulamayı hayata geçiren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, özellikle mala karşı işlenen suçların önlenmesinde büyük başarı sağladı. Sarıyer polisi, ilk olarak zaman boyutlu suç haritaları hazırladı. Her hafta pazartesi günleri toplantı yapan polis, bir önceki hafta meydana gelen asayiş olaylarını ele aldı. Suçlar, işlendiği zaman ve yerlere göre tek tek harita üzerinde işaretlendi. Bir gün 3 farklı zaman dilimine ayrılarak hangi suçların hangi bölgelerde yoğun olarak işlendiği tespit edildi. Belirlenen yerlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Uygulama kısa sürede sonuç verdi ve Sarıyer sınırları içinde asayiş olaylarında yüzde 56 ile yüzde 88 oranında azalma yaşandı. Sarıyer ilçe emniyet müdürlüğü sorumluluk alanında 2005–2009 yılları arasında evden hırsızlıklarda yüzde 56, işyerinden hırsızlıklarda yüzde 84, otomobil hırsızlığında yüzde 81, otodan hırsızlıkta yüzde 63, gaspta yüzde 88 ve kapkaçta yüzde 86 azalma oldu.
(more…)

Tele Atlas HD Traffic Delivers New Standard in Real Time Traffic June 27, 2009

Posted by Bahadir Sahin in English, Haber (News).
Tags: , ,
add a comment


With congested roadways and ever-increasing travel times, mapping application users are seeking ways to save time and money getting to their destinations. Digital maps and dynamic content provider Tele Atlas can now help them more clearly see what’s ahead with Tele Atlas HD Traffic, a robust solution for navigation and location based solutions designed to find the quickest routes to destinations using “live” road conditions.

Tele Atlas HD Traffic sets a new standard for traffic solutions, which typically rely on a single data source to judge traffic conditions. Tele Atlas HD Traffic contains up-to-the-minute information from multiple data sources, including anonymous GPS measurements from personal navigation devices and mobile phone signals, road sensors and journalistic data. Using proprietary and tested methods, Tele Atlas dynamically merges this information and makes it available in real time to customers in the personal navigation, cell phone, fleet management, government and in-vehicle markets. When HD Traffic is added to a navigation solution, end users can be automatically rerouted around jams and potentially save time and money, minimize environmental impact, and enjoy a significantly improved navigation experience.

“Market research shows that consumers want traffic information, but the industry has been challenged to deliver a useful solution because it requires access to detailed, live traffic data,” said Rik Temmink, Vice President of Global Product Management, Tele Atlas. “Our offering uses a proprietary data fusing method, whereby we efficiently process large data sets from multiple sources, and thus can instantly deliver far more comprehensive and accurate views of the traffic situation.”

Tele Atlas HD Traffic can be efficiently delivered to any connected, mobile device and features:
(more…)

Irrigation Mobile Survey System- Application of SuperGIS Mobile Engine June 6, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Duyuru (Announcements), English, Haber (News).
Tags: , ,
add a comment


SuperGeo successfully develops ‘Irrigation Mobile Survey System’ for Chang Hua Irrigation Associations, Taiwan. The System is used to plan irrigation facilities, like canals and drainage channel, and to query and measure related facilities.Chang Hua Irrigation Associations utilize ‘Irrigation Mobile Survey System’ to plan irrigation facilities, such as irrigation canals and drainage channel, and to query, orient, and measure the relative facilities.

SuperGIS Mobile Engine is the core of Irrigation Mobile Survey System. With the various GIS components and the highly flexible development structures provided by SuperGIS Mobile Engine, developers can customize numerous buttons on toolbars, forms, etc., to meet users’ needs and to simplify the developing procedures. Moreover, since the association provides mobile devices for surveyors, each mobile device installing the system facilitates surveyors to do outdoor survey. SuperGIS Mobile Engine not only assists developers to establish the system effectively and flexibly, but also reduces the cost of development and extensive deploying the systems to mobile devices.

The friendly interface of Irrigation Mobile Survey System enables surveyors to complete the following tasks:
1. GIS basic manipulations, such as zoom in/out, panning, adding layers, etc.
2. Orientation Query, such as intersections, landmarks, cadastral, channels, etc.
3. Statistics analysis allows developers to measure irrigation area, cadastral area, channel length, and so on.
4. Data management assists users to query and maintain the data, such as irrigation facilities, works data, financial data, and also enables users to print statement and location map.
5. Camera function. With the activated GPS in PDA, as the user is taking pictures, the system can record the user’s coordinates and add a point feature on the map to create a corresponding image layer. Therefore, users can display the picture by hyperlink.

YDÜ’den bilimsel bir eser daha June 6, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Calismalar (Studies), Haber (News), Turkce.
Tags: , , ,
add a comment


Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğan İbrahim’in “Mikrokontrolör Tabanlı Küresel Yerbulum Sistemi Veri Toplama Teknikleri” adlı yeni kitabı İngilizce olarak yurt dışında basıldı.

180 sayfa ve 14 bölümden oluşan kitap, mikrokontrolor tabanlı bir GPS sistemi ile kullanıcı coğrafik koordinatlarının (enlem ve boylam) nasıl okunup SD kart üzerinde saklanacağından ve daha sonra ise Google Earth harita programı ile kullanıcının gitmiş olduğu yerlerin haritaya nasıl işlenebileceğini teknik açıdan ve örneklerle açıklanıyor.

Kitabın ilk 3 bölümünü Küresel Yerbulum Sistemi (GPS) oluşturmaktadır. Bu bölümlerde GPS sisteminin özellikleri anlatılmakta ve örnek bir GPS’in çalışması detaylı bir sekilde açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde mikrokontrolör sistemlerinin genel mimarileri ve yapıları incelenmiş, beşinci bölümde ise, ileri bir yapıya sahip olan popüler PIC18 serisi mikrokontrolörlere yer verilmiş ve bu mikrokontrolörlerin çalışma prensipleri ve mimarileri açıklanmıştır. Altıncı bölümde oldukça yaygın olarak kullanılan ve özellikle mikrokontrolör sistemleri için geliştirilmiş olan mikroC derleyicisinin komutları ve çalışması detaylı bir şekilde örneklerle açıklanmıştır. Yedinci bölümü RS232 uyumlu seri iletişim prensiplerine ayrılan kitabın son bölümlerinde ise, Google Earth harita programından ve bu programın GPS destekli veri toplama işlemlerinde kullanımından bahsedilmektedir.

Üniversite yetkilileri, elektrik/elektronik ve inşaat mühendisleri, GPS ile çalışanlar ve bilhassa mühendislik okuyan öğrencilerin proje ve tez aşamalarında Prof. Dr. Doğan İbrahim’in bu bilimsel eserinin kaynak kitap olarak son derece yararlı olacağını vurguladılar.