jump to navigation

Amerikalýlar Askerlerini Interaktif Haritayla Anýyor May 28, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
Tags: , ,
trackback


Amerika, önceki gün Irak ve Afganistan’da hayatýný kaybeden askerlerini Washington’da düzenlenen törenlerle andý. Baþkan Obama, Amerikan askerlerinin görevlerini emniyetli bir þekilde yapabilmeleri için gereken desteði her zaman vermeye hazýr olduðunun altýný çizdi. Baþkan ve kabinesi, ‘Meçhul Asker Anýtý’na çelenk býrakýrken, bir Google çalýþanýnýn geliþtirdiði uygulama sayesinde Amerikalýlar, Arlington’daki ulusal kabristana gitmeden de ülkeleri için hayatýný kaybetmiþ askerlerinin hatýralarýný anabildiler.

Amerika, önceki gün Irak ve Afganistan’da hayatýný kaybeden askerlerini Washington’da düzenlenen törenlerle andý. Baþkan Obama, Amerikan askerlerinin görevlerini emniyetli bir þekilde yapabilmeleri için gereken desteði her zaman vermeye hazýr olduðunun altýný çizdi. Baþkan ve kabinesi, ‘Meçhul Asker Anýtý’na çelenk býrakýrken, bir Google çalýþanýnýn geliþtirdiði uygulama sayesinde Amerikalýlar, Arlington’daki ulusal kabristana gitmeden de ülkeleri için hayatýný kaybetmiþ askerlerinin hatýralarýný anabildiler.
Mapthefallen.org adresindeki online anma sayfasý sayesinde Amerikalýlar, Irak ve Afganistan’da hayatýný kaybetmiþ askerlerini, harita üzerinde konumlandýrabiliyorlar. Askerin, nerede hayatýný kaybettiði ve ailesinin ABD’de nerede yaþadýðý yine harita sayesinde kullanýcýlara sunuluyor. Ýnteraktif uygulama, her askerin detaylý hayat hikayesine ulaþýlmasýný kolaylaþtýrýyor.

Askerlikle hiç bir ilgisi olmayan Google mühendisi San Askay, iþten arta kalan zamanýný, uygulamayý tasarlayarak geçirdiðini ifade ediyor. Google’ýn, bir eklentisi olarak kullanýcýlara ulaþan ‘Map the Fallen’, kronolojik olarak askerlerin nerede öldüklerini okuyuculara hatýrlatýyor. Dört yýl önce henüz öðrenciyken uygulamayý geliþtirmeye baþladýðýný anlatan Askay, interaktif haritanýn Irak ve Afganistan’da yaþanan savaþýn sadece bir bölümünü oluþturduðuna dikkati çekiyor.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: