jump to navigation

İzmir’e yeni harita January 14, 2009

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
Tags: , , ,
trackback


İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin 50 kilometre çaplı sınırlarını kapsayan yeni haritaların hazırlanması için açtığı ihaleyi sonuçlandırdı. Yeni harita çalışması büyükşehir sınırları içindeki kent bilgi, turizm, araç trafik takip ve 112 acil servis bilgi sistemleri ile altyapı projeleri, imar uygulamaları ve teknik altyapı bilgi sistemlerinde de kullanılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bağlanan belde ve ilçelerin 1/5000’lik planlarını yapmak ve sağlıklı verilere ulaşmak için, Yıldız Teknik Üniversitesi ile imzalanan danışmanlık ve kontrolörlük protokolünün ardından, ortofoto ve fotogrametik haritaların hazırlanması için çıktığı ihaleyi de sonuçlandırdı. İzmir’in 543 bin hektarlık yeni sınırlarını kapsayan haritaların 450 günde teslim edileceği bildirildi.

Projenin tamamlanmasıyla elde edilecek haritalar, nazım plan çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları ve ulaşım planı çalışmaları gibi belediye hizmetlerinde ve her türlü mühendislik projelerinde temel teşkil edecek. Bununla birlikte büyükşehir belediyesi yetki alanında bulunan 543 bin hektarlık alanda güncel ve renkli 1/5000 ölçekli ortofoto harita ile özellikle 19 ilçe merkezi, 37 belde merkezi ile tüm köy meskun sahalarının 1/5000 ölçekte sayısal fotogrametrik haritasını elde edecek. İzmir Sayısal Fotogrametrik Haritaları tamamlandığında, kentin geleceğine yön verecek birçok altyapı ve üstyapı çalışması ve proje için temel oluşturacak. Planlama hataları en aza indirilirken, üretilecek sayısal haritalar, büyükşehir sınırları içerisinde kent bilgi sistemi, turizm bilgi sistemi ve araç trafik takip sistemi ile 112 acil servis bilgi sistemleri, altyapı projeleri, imar uygulamaları ve teknik altyapı bilgi sistemlerinde kullanılabilecek.

“BİLİMİ REHBER EDİNDİK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, başkanlık yaptığı 4.5 yıl süresince bilimi ve aklı rehber edindiklerini söyleyerek “Tüm işlerimizi uzmanlarıyla, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirip buna göre doğru karar vererek, sınırlı kaynaklarımızı maksimum yararla kullanıyoruz” dedi. Çağdaş planlama için haritalamanın önemini vurgulayan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Harita bir kent için vazgeçilmezdir. Kent yönetimi için kente yönelik sağlıklı ve doğru bilgilerin, verilerin elde olması gerekir. Çalışmalarımızda, büyükşehire yeni bağlanan birçok ilçe ve beldemize ilişkin sağlıklı haritaların olmadığını veya güncelliklerini yitirdikleri için yetersiz olduğunu gördük. Yapacağımız çalışma ile İzmir’in yeni sınırlarında yer alan 543 bin hektarlık alana ilişkin en doğru verileri, haritaları oluşturacağız. Bu da bize sağlıklı ve çağdaş planlamanın altyapısını oluşturma, İzmirli mühendislik kuruluşlarına da çağdaş mühendislik uygulamalarını, projeleri yaşama geçirme olanağı verecek” diye konuştu.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: