jump to navigation

Harran’da Tuzluluk Haritası December 31, 2008

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
Tags: ,
trackback


UrfaHA-GAP’ın devreye girmesiyle birlikte sulu tarıma açılan Harran Ovasında bilinçsiz sulamadan dolayı tarım alanlarında çoraklaşmanın yoğun bir şekilde görülmesi üzerine bölgenin toprak haritası çıkarılıyor. Harran Üniversitesi Ziraat fakültesinin geliştirdiği bir proje ile sulama öncesi, sulama ortası ve sulama sonrası olmak üzere çıkarılacak 3 ayrı toprak haritasında Harran ovasında tuzsuz alan, hafif tuzlu alan,şiddetli tuzlu alan ile tuzlu alkalin alanlar belirlenecek. 1995 yılında Fırat’ın suyunun GAP kapsamında yapılan Urfa Tünellerinden Harran Ovasına verilmeye başlaması ile birlikte kuru tarımdan sulu tarıma geçerek Türkiye’nin pamuk ihtiyacının üçte İkisini karşılayan Harran Ovasında çiftçilerin bilinçsiz bir şekilde sulama yapması verimli toprakları çoraklaştırdı.

Tarımsal kuruluşların ikaz ve uyarılarına rağmen çiftçilerin halen babadan kalma metotlarla sulama yapmasından kaynaklanan çoraklaşmanın önüne geçilememesi üzerine Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı GAP kalkınma İdaresi ile iş birliği yaparak Harran Ovasının toprak haritasını çıkarmak için çalışma başlattı. TUBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ile tarımsal kuruluşlardan görevlilerden oluşan 30 kişilik bir ekip 20 gün önce başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

Harran Ovasında sulu tarıma açılan 150 bin hektar alanda sulama öncesi, sulama ortası ve sulama sonrası alınacak toprak örnekleri ile ovadaki arazilerin tuzluluk oranı ortaya çıkarılacak. 20 günden bu yana başlatılan çalışmalarda sulama sonrası ovadaki arazilerden bin 200 toprak örneği alındı. Nisan ve Temmuz ayların da da arazilerden toprak örneği alınacak.Laboratuarda yapılacak inceleme sonrasında Harran Ovasında sulama öncesi, sulama ortası ve sulama sonrası olmak üzere çıkarılacak olan 3 ayrı toprak haritasında tuzsuz alan, hafif tuzlu alan, şiddetli tuzlu alan ile tuzlu alkalin alanlar belirlenecek. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve Toprak Bölümü öğretim üyesi Mehmet Ali Çullu yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Bilindiği gibi GAP alanında sulama başlatılan Harran Ovasında 1995 yılında sulamaya başlandı ve günümüze kadar ovanın yüzde 80’i, 90’ı sulanıyor.

Ovanın topoğrafik olarak çukur bir alanda olması, çevresinin dağlarla çevrili olması ve iklimin kurak olmasından dolayı burada taban suyunun olması halinde tuzluluk problemi geçmişte de olduğu gibi günümüzde de meydana gelmekte üniversite olarak diğer bölgede bulunan kamu kuruluşları ile birlikte bu ovada meydana gelen tuzluluk problemini sürekli izliyoruz. Sno yıllarda özellikle basında da duyulduğu gibi tuzlulukta artış olduğu, bundan dolayı bir çok bitkisel verimler meydana gelindiği bilinmektedir. Özellikle benim koordinatörlüğümde yapılan birkaç proje de Tubitak projesinde yine GAP Kalkınma idaresinin desteklediği bir proje ayrıca üniversitemiz fonlarından sağlanan bir projede yapılan destekler sonucu ovadaki tuzluluğu izliyoruz.

Tuzluluğu izlerken bölgede tarım reformu bölge müdürlüğü Devlet Su işleri ,Toprak su kaynakları araştırma enstitüsü gibi kuruluşlardan destek alıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizle birlikte bu işi yapıyoruz.son yıllarda tuzluluktaki artış kafalarda soru işareti oluşturmaya başladı.GAP idaresi başkanlığı ile yaptığımız görüşmede böyle bir projeye destek vereceklerini söylediler. Bizde üniversite olarak Ziraat fakültesi olarak bir proje hazırladık. GAP Kalkınma idaresine sunduk. Bunun sonucunda ovada yaklaşık 150 bin hektar alan sulanıyor.Sulanan alanlardaki toplam alanların tümünde tuzluluk mevcut durumu ne, hafif , orta, tuzlu, arkali ne ise örnekleme yapıyoruz. Örneklemeyi yapıyoruz.Örneklemeyi sulama öncesi, sulama ortası ve sulama sonrası olmak üzere üç kez yapıyoruz. Sulama sonrası yaptığımız örneklemede yaklaşık 1200 toprak örneği aldık. 30 kişilik öğretim üyesi yine diğer kamu kuruluşlarından gelen yardımcı araştırmacılar, öğrencilerimiz ile birlikte 30 kişilik ekip yaklaşık 20 gün çalışarak örneklemenin en son gününü yaptık.Örnek alıyoruz.sulama sonrası örneklemeyi tamamlıyoruz.

İkinci örneklemeyi Nisan ayında, üçüncü örneklemeyi Temmuz ayında yapıyoruz.Bundan aldığımız örneklemeleri laboratuarımızda da hazırlıyoruz.Analız ediyoruz. Onları yine bilgisayarda laboratuarımızda jeoistatistik teknikler kullanarak diğer teknikleri birleştirerek toprak haritası haline getiriyoruz. Kısacası Harran Ovası ile ilgili üç harita çıkacak.Sulama öncesi, sulama ortası ve sulama sonrası üç harita çıkacak. Bu haritaların üzerinde tuzsuz alanlar ,tuzlu alanlar, şiddetli tuzlu alanlar ve tuzlu alkalin alanların haritası çıkmış olacak.Bununla da iş bitmiyor. Yine o tarihlere ait uydu görüntülerini alıp, tuzluluk haritaları ile yine fakültemizde bulunan uzaktan algılama merkezinde ilişkilendireceğiz. Üst üste çakıştıracağız. Yine bir takım programlar aracılığı ile o tuzluluk şiddetinden bu alanlardan arazi kullanımı ne ise orada verim kayıpları tahmini yapacağız.

Proje tamamlandığında ovada tuzluluk şiddeti bu tuzluluktan ne kadar verim kaybı var.Hem dekar olarak hem hektar olarak hem de maliyet olarak çıkaracağız.Bu ne işe yarayacak.Bu proje en son durum açığa çıkarılacak ve hem de bu bölgede yapılacak arazi ıslahı ve drenaj çalışmalarında öncelik verilecek alanlar belirlenmiş olacak. Dedi.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: