jump to navigation

SOYKIRIM İDDİALARINA HARİTALI CEVAP December 28, 2008

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
trackback


Araştırmacı Tarihçi Cezmi Yurtsever, Osmanlı arşivi haritaları koleksiyonunda Ermeni soykırımını savunanların görüşlerinin yalan olduğunu ortaya çıkaran Ermenice, Fransızca ve Osmanlıca nüfus sayım sonuçları ve göç haritaları bulduğunu ifade etti.
Yurtsever, yaptığı açıklamada, 1980’li yılların başlarında Osmanlı arşivinde yaptığı araştırmalar esnasında tarihi haritalar bölümünde bulunan belgeleri de inceleme ve kopyalarını alma imkanı olduğunu belirterek, belgeler içinde 149 numarada kayıtlı bulunan Ermenice haritada yer alan bilgilerin 1915 yılında 1.5 milyon Ermeni’nin soykırımına uğradığı görüşünü savunanlara cevap niteliğinde önem taşıyan bilgiler verdiğini ifade etti.
Ermeni asıllı bir vatandaşın yardımıyla adı geçen Ermenice haritada yer alan yazıları çözümlediğini kaydeden Yurtsever, “Harita, Osmanlı’ya bağlı Ortadoğu ve Kafkasları içine alıyordu. Ve alt kısmındaki kutular içinde de Osmanlı ve dünyadaki Ermenilerin sayıları hakkında bilgiler veriyordu. Ermenice harita 1832,1861,1878, 1896 yıllarında gerçekleştirilen Osmanlı nüfus sayımları esas alınarak elde edilmişti. Ermeni memurlar vasıtası ile İtalyan’ın Saint Lazary Manastırı’na ulaştırılmış ve yayınlanmıştı.
Osmanlı Ermenilerinin sayısı 1.2 milyon olarak gösteriliyordu. Haritanın Ermenice olması ve bizzat bir Ermeni bilim kuruluşu olan Saint Lazary manastırındaki Mekhitarist Hıristiyan mezhebi bilim adamlarının onayından geçerek yayınlanmış olması önemliydi. Çünkü, 1915 olayları sonrası Osmanlı Ermenilerinin toplam sayısını 2.5 milyon olarak gösteren ve bu sayının 1.5 milyonunun da soykırıma uğramış olduğu iddia edenlerin görüşlerinin tarihi gerçekleri yansıtmadığını ortaya koyması bakımından önemliydi” dedi.

Osmanlı arşivinde bulunan 1914 tarihli ve 249 numarada kayıtlı Fransızca olarak hazırlanmış harita ve alt kısmında 41 bin 749 yerleşim biriminde yaşayan Osmanlı’ya bağlı etnik toplulukların sayısını gösteren levhaların yerleştirildiğini belirten Yurtsever, bu haritanın hazırlanmasında kısa süre Osmanlı Nüfus İdaresinin başında bulunan Ermeni asıllı Mıgırdıç Şinabyan ve Ermeni asıllı komisyon memurlarının da görev aldığını, Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermenilerin toplam sayısının da 1 milyon 283 bin 704
olarak gösterildiğini kaydetti.
Osmanlı arşivinde yer alan ve 1916 yılı içinde çizilen 234 numarada kayıtlı Aşiretler ve Muhacirler Umum Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu harita üzerinde Rus işgal alanı içinde kalan yüz binlerce Türk yurttaşı Müslüman’ın bulunduğu toprakları terk ederek kendileri için daha güvenlikli olan Anadolu içlerine göç ettiklerinin anlaşıldığını belirten Yurtsever, şunları söyledi:
“Rus işgal güçleri 1916 yılı Şubat ayı içinde Giresun-Sivas’ın doğusu, Muş ve Bitlis’in önemli bir kısmı ile Van vilayetini içine alan bölgeyi işgal etmişlerdi. Rus ordusuna destek vermek amacıyla da sayıları 30 bini bulan General Antranik kumandasındaki Ermeni silahlı komitacılar vardı. Bunlar bölgedeki yerli Türk yurttaşlarına saldırılar yapıyor toplu katliamlarda bulunuyordu. Rus işgal sahasından 1915 ve 1916 yılları içinde 1 milyon civarında Türk yurttaşı göç ederek Anadolu içlerine göç etmişti.
Özetle 1915 olayları sadece Ermenilerin “tehcir” kapsamında Fırat Nehri kıyısındaki Deyrizor ve Halep civarına göç ve yerleşimi ile sürmemiş, aynı anda Rus işgal alanında kalan Anadolu topraklarından Türk yurttaşlarının da kitleler halinde göç ettiklerini gösteriyordu.”

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: