jump to navigation

TOKİ’den BÜYÜK proje November 16, 2008

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
Tags: ,
trackback


Doğu ve Güneydoğu ile sınır illerimizdeki karakol ve hizmet binalarının Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılmasına ilişkin protokol ile Jandarma için 118, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için de 44 tesis inşa edilecek.

Maliye Bakanlığı ve TOKİ’nin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile gerçekleştirdiği 2 ayrı protokol, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından da imzalanarak, TOKİ’ye gönderildi. Protokoller ile listelerde belirtilen askeri tesisler, Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı için) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gösterilecek bölgelerde yine bu kuruluşlarca verilecek mimari proje, mahal listesi ve ihtiyaç programı ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak TOKİ tarafından yeniden yaptırılacak. Mevcutlar da genişletilecek, iyileştirilecek veya esaslı onarıma tabi tutulacak.

Bunun için Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca önerilen ve TOKİ’ce uygun bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmazlar, ilgili idareler ya da TOKİ tarafından Maliye Bakanlığından talep edilecek ve bunların TOKİ’ye devri yapılacak. Askeri tesislerin maliyet bedeli ile TOKİ’ye devredilecek taşınmaz bedelleri arasında TOKİ’nin alacak farkı oluşması ve bu farkın ilave taşınmaz devri ile karşılanamaması halinde, fark tutarı Maliye Bakanlığınca aktarılacak ilave ödeneğin TOKİ’ye aktarılması ile giderilecek.

Protokol kapsamındaki taşınmazların kıymet takdirleri, Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Ekspertiz Kuruluşları veya idarelerce müşterek olarak belirlenecek. Devri sağlanacak taşınmazların değerlendirilmesi hususu da TOKİ’ye ait olacak. Tesislerin ifraz, parselasyon ve imar planı işlemleri de TOKİ tarafından üstlenilecek.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Protokol çerçevesinde, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, TOKİ tarafından talep edilen ve Genelkurmay tarafından uygun görülecek taşınmazlar içerisinden, kıymet takdir bedeli üzerinden mutabakat sağlananların TOKİ’ye devri için gerekli muvafakatı, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde Maliye Bakanlığına bildirecek. Üzerine askeri tesislerin yaptırılacağı bölgelerin yer teslimi de, TOKİ’nin talebini takip eden 20 gün içinde tamamlanacak. TOKİ tarafından inşa edilecek askeri tesislerin proje ve mahal listesine uygun yapılıp yapılmadığının ve işin seviyesinin tespiti ile raporlarının hazırlanması için söz konusu inşaatlar, oluşturulacak bir heyet tarafından belirli periyotlarda mahallinde incelenecek. Sonuçlar da, TOKİ’ye bildirilecek. İnşaatlar sırasında görevli TOKİ personelinin güvenliğini de, talep halinde Kuvvet Komutanlıkları sağlayacak.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: