jump to navigation

Cihangir Semt Bilgi Sistemi is basinda August 19, 2008

Posted by Bahadir Sahin in Calismalar (Studies), Turkce.
Tags: , , ,
trackback

İstanbul’un birçok açıdan en merkezi semtidir Cihangir. Kuzeyde İstiklal Caddesinin Galatasaray’a kadar olan bölümü, güneyde İstanbul Boğazı kıyısı Fındıklı, batıda Boğazkesen Caddesi, doğuda Kazancı ve Mebusan Yokuşu ile çevrelenen dikdörtgenin içine oturan 5 mahalleden oluşur. Bir yanda tarihi, yapısal ve kültürel dokusu, içinde barındırdıkları ve canlı sosyal yaşamı gibi olumlu yönleriyle öne çıkarken, diğer yanda plansız yerleşim, kaçak yapılaşma, “arap saçı” trafik, araç parkı problemi, nefes alınabilecek yeşil alan azlığı, deprem ve yangın tehlikesi gibi sorunların yükünü taşır. Bu sorunları (en azından bir bölümünü) aşmak ise, semtlilerin ve yerel yönetimin ortak akılcı ve kararlı çalışmasıyla gerçekleşebilir. Bu yoldaki en gerekli koşul, semtin varolan durumunun bilinmesi, olan bitenin izlenmesi ve analizlerin / kararların eldeki verilere dayandırılarak alınmasıdır. Semtliler semtlerine sahip çıkmalı ve katılımcı olmalıdır. Açıkça görülebileceği gibi, bunların yapılabilmesi için temel altyapı olarak bilgi şarttır.

Cihangir Güzelleştirme Derneği + Beyoğlu Belediyesi + SAYISAL GRAFİK
Cihangir Güzelleştirme Derneği, 5 yıllık geçmişinde etkin çalışarak, semte olumlu katkılarda bulunmuştur. Derneğin daha güzel bir Cihangir için açık hedefleri vardır. Yukarıda saydığımız sorunların giderilmesi, derneğin öncelikli hedefleri arasındadır ve bu konularda çalışmalar yürütmektedir. Dernek bu çalışmalarında, yerel yönetimler (Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi APK Ulaşım Planlama Müdürlüğü), üniversiteler ve özel şirketlerle ortak projeler üretir. Bizler, bu projelerin üçüne altyapı desteği veriyoruz. Bunlar:

– Acil durumlar için hazırlık çalışmaları
– Trafik ve park sorununun çözümü
– Cihangir semt bilgi sistemi: http://www.e-harita.gen.tr/beyoglu

Acil Durum Çalışmaları
Yaşadığımız deprem felaketleri sonrasında birçok kurum ve kuruluş, depremin felakete dönüşmesini önleyebilmek için çeşitli ölçeklerde çalışmalar başlattı. Cihangir Güzelleştime Derneği de, kendi üstüne düşen görevleri yerine getirmek için çalışıyor. “Acil Durumlar için Cihangir Rehberi”, ilk sonuç. Broşürde deprem için açıklayıcı bilgilerin yanı sıra, bir de bilgisayarla üretilmiş olan Cihangir semti haritası yer alıyor. Harita üzerinde deprem sonrası toplanma noktaları işaretlenmiş durumda.

Trafik Sorunu

Sürekli ve kontrolsüz olarak büyüyen trafik yükünün üstüne bir de park sorunu eklenince, Cihangir’de araç kullanmak da, yaya olmak da tam anlamıyla azap oluyor. Günlük yaşanan sıkıntılar acil durumlar söz konusu olduğunda hayati tehlikeye dönüşüyor. Semtliler çok kere itfaiyenin yanan binaya ulaşamadığına veya ambulansların hastanelere ulaşamadığına tanık oluyorlar. Çözüm için, ana arterlerin belirlenmesi, arterlere park yasağı getirilmesi, tek yönlü trafik akışı ve tek yönlü park uygulamasına geçilmesi ve getirilen kurallara uyulması şart gibi görünüyor. Buların yapılmasında ise altlık olarak semt haritası ve yol bilgileri kullanılıyor. Kararlar semtliler arasında tartışmaya açılıyor ve katılım sağlanıyor. Haritalar için bilgisayar yazılımlarının kullanımı, hem analizlerde, hem de revizyonlarda esneklik sağlıyor.

Semt Bilgi Sistemi
Aslında tüm bu anlatılan çalışmaların altında, semt bilgi sistemi yer alıyor. Semt bilgi sisteminde, semti oluşturan dokunun bilgisi vardır. Peki bu bilgi nelerden oluşur? Teorik olarak semtte var olan her şeyden. Tüm özellikleriyle yollar, binalar ve binaların içinde yaşayanlar, bu bilgilerin en başında geliyor. Bir konu için bir karar verileceğinde, bu bilgilere başvurularak analiz yapılırsa, sonuçlar daha sağlıklı olur. Örneğin deprem gibi acil durumda hangi sokaktan kaç kişinin nerede toplanacağı, acil müdahale yeteneği olan insanların nerelerde bulunduğu, bu insanların nerelere sevk edilmesi gerektiği gibi soruların yanıtı, eldeki bu tür coğrafya ile bağlantısı olan verilerin işlenmesi sonucunda bulunabilir.

Cihangir Semt Bilgi Sistemi, bir GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) uygulaması. GIS, verilerin konumsal boyutları da göz önüne alınarak işlendiği bilgisayar sistemlere verilen addır. Örneğin bir bina düşündüğünüzde, GIS’de sadece o binaya ilişkin bilgiler (yapı tipi, içinde kimlerin yaşadığı, imar durumu, vs.) değil, aynı zamanda binanın konumu da tutulur. Kısaca tanımlamak gerekirse, GIS’de sayısal haritalar ve veritabanı kayıtlarından oluşan bilgiler, birbirleri ile ilişkilendirilir ve analizler tüm bilgiler göz önüne alınarak yapılır. Bir GIS uygulaması, tipik olarak 4 aşamadan oluşur:

– Bilgiler toplanır (Cihangir semtinin sayısal haritaları oluşturulur ve bina bilgileri toplanır. Cihangir için sayısal haritalar, Beyoğlu Belediyesi tarafından sağlanmıştır).
– GIS modeli kurulur (haritalar ve veri tabanı kayıtları ilişkilendirilir).
– Sorgulama ve analiz yapılır (bugün nöbetçi eczane hangisi ve nerede, şu bölgede kaç tane hangi özellikte camii var, bir nokradan çıkıp diğer noktaya en uygun yoldan nasıl gidilir, vs.).
– Sonuçlar rapor ve harita olarak elde edilir (tescilli binalar ve bilgileri, belirli sokaktaki kafeler, kişi başına düşen yeşil alan, vs.).

GIS gibi bir tanım, her ne kadar konuya uzak olanları ilk başta ürkütse de, giriş bölümlerinde anlatılanların gerçekleştirilmesinin en uygun yoludur. Semtlilerin, semtteki varolan yapıyı bilmeleri, olan bitenden haberdar olmaları ve sürece katılmaları, en kolay GIS sayesinde olur.

Günümüzde herhangi bir bilgisayar teknolojisi, Internet’ten bağımsız olarak düşünülmüyor. Cihangir Semt Bilgi Sistemi de bu kurala uygun şekilde geliştirilmiştir. Internet ile bu bilgi sisteminin özellikle semtliler tarafından yaygın kullanımı hedeflenmiştir. Bu sisteme ulaşanlar, gelişkin ve kolay kullanımlı arayüzler sayesinde, GIS kullandıklarından habersiz olarak işlemleri gerçekleştirirler.

Cihangir Semt Bilgi Sisteminde şu anda, semt haritası üzerine işlenmiş adalar, yollar ve binalar bulunuyor. Sağlık tesisleri, dini tesisler, eğitim kurumları, resmi kurumlar, kültürel tesisler, kafe/bar/restoranlar, oteller, bankalar, deprem toplanma noktaları gibi nesneler, istenilen ölçekte görüntülenebiliyor. Önemli binaların fotoğrafları ve diğer Internet bağlantıları da siteye eklenmiş durumda. Bu nesnelerden raporlar almak ve arama yapmak mümkün. Cihangir Semt Bilgi Sistemine http://www.e-harita.gen.tr/beyoglu adresinden ulaşılıyor.

Yakın gelecekte siteye sadece önemli binaların değil, tüm binaların bilgileri de eklenecek. Örneğin binanın kaç katlı olduğu, yapı türünün ne olduğu, varsa hasar durumu, tescil durumu gibi bilgiler, semt üzerinde daha detaylı analizi olanaklı kılacak. Örneğin Beyoğlu Belediyesi tarafından imarda belirtilen kat iznine aykırı yapılar, anında tespit edilebilecek. Yapı stoğunun yanı sıra, zaman için nüfus bilgileri de bu bilgi sistemine entegre edilecek.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: