jump to navigation

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı e-Dönüşüm Süreçlerine Hız Veriyor August 15, 2008

Posted by Bahadir Sahin in Haber (News), Turkce.
trackback


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi), Afet İşleri Genel Müdürlüğü, ABİS (Afet Bilgi Sistemi) ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Yapı Denetim Sistemi projelerinin yanı sıra bakanlık bünyesindeki Bilgi Teknolojileri altyapısını 2013 yılına kadar bitirmeyi hedefliyor.
160 yıllık deneyimlerinde teknik yönü ağır basan bir kurum olduklarını dile getiren Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tarhan Erenbilge, yatırımcı bir kurum olunmasından gelen pozitif yönlerin e-dönüşüm kapsamındaki somut uygulamalara henüz yeteri kadar taşınmadığını belirtti. Erenbilge, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın merkez birimlerinin altyapı yatırımlarının tamamlanıp kurum içi bilgi teknolojileri altyapısına hız veren bir döneme girdiklerini belirterek şunları söyledi: “Son 2 yıl içerisinde, e-devlet uygulamalarına geçmeden önce e-kurum olmayı başarmak ve iş süreçlerimizi bilgi teknolojilerinin kullanıldığı ortamlara taşımak için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında taşınır mal, doküman yönetim sistemi, satın alma, coğrafi arşiv, yapı denetim sistemi ve Abis’in kurulumu gibi bazı faaliyetlere öncelik verildi” dedi.

Altyapı iyileştirme çalışmalarının 2010 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini ancak bu sürecin 2013’e kadar uzama ihtimali olduğuna değinen Erenbilge, Altyapı iyileştirmeleri dışında bakanlıktaki hedeflenen projeleri ise şöyle sıraladı: “Bilgisayar okuryazarlığı oranının tavana çekilmesi, bilgi güvenliği sisteminin yaygınlaştırılması, yönetim bilgi sisteminin kurulması, uzaktan eğitim platformunun hayata geçirilmesi, mekânsal bilgi veritabanının halka açılması, bakanlık elektronik doküman arşivinin tamamlanması gibi çalışmalara öncelik vereceğiz”
TAU Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Tarhan Erenbilge Kısa vadede hedeflenen çalışmaların gerçekleşmesi durumunda uzun vadede, tüm taşra teşkilatının bilişim altyapısını tamamlanmasını öngördüklerini belirtti. Erenbilge, Bakanlık içinde BT süreçlerini iyileştirme-tanımlama-yönlendirme ve kalite yönetiminden sorumlu birimlerin kurulmasını böylece kurumsal yönetişimin BT destekli olarak yerleşik bir kültür haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tüm Ülkede Kullanılabilir olmalı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve bakanlığın büyük önem verdiği Coğrafi Bilgi Sistemi destekli yapı envanterin hayata geçirilmesine de değinen Erenbilge, buna bağlı yapı denetim sisteminin tüm ülkede kullanılabilir olmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Coğrafi Bilgi Sistemi konusunun Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nın 75. numaralı eyleminde yer aldığını vurgulayan Erenbilge, sorumlu kuruluş olarak Tapu, Kadastro Genel Müdürlüğü olduğunu ve bu eylem planı çerçevesinde danışmanlık hizmeti alımı ihale sürecine gelindiğini açıkladı.
Eylem kapsamında coğrafi veri içerik ve değişim standartlarının belirlenerek, coğrafi bilginin paylaşımını sağlayan bir portalın oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Erenbilge, bu sayede mevcut coğrafi veri ayrıntıları ortaya çıkacağını ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları coğrafi verilere hızlı bir şekilde erişebileceğini söyledi.
Bu eylemin dışında Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nce halen plan ve paftalar ile ilgili verilerin girilmesi işleminin devam ettiğini ifade eden Erenbilge, “Bir coğrafi arşiv kurulması, plan onama, değişiklik vs. gibi işlemlerin iş süreçlerinde CBS uygulamaları ile bu arşivin bütünleşik olarak kullanımı ve web sitemiz üzerinden halka açılması çalışmaları devam etmektedir. Mevcut durumda 10 bine yakın pafta taranmış, bunun dörtte biri sayısallaştırılmıştır. Ayrıca, TAU tarafından mekânsal planlama araştırmaları kapsamında bu arşiv temel bilgi kaynağı ve altlık olarak yer alacaktır” dedi.
Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yürütülen çalışmaların, daha çok afet tehlike haritalarının hazırlanmasında, afet bilgi envanter bilgilerinin yorumlanmasında, deprem konulu bazı çalışmalarda (mikrobölgeleme, deprem magnitüd değerlerinin gösterimi vs) kullanıldığını belirterek şunları ekledi: “İfade ettiğim bu çalışmalar sonucu çıkan çıktılar deprem konulu yapılacak çalışmalarda altlık olarak kullanılabilecek pek çok standart ve bilginin oluşmasını ve ulaşılabilmesini sağlayacaktır. Özellikle deprem zararlarının azaltılması çalışmalarında, plan yapımlarında, yapı envanteri çalışmalarında bu tip bilgilere ulaşmak ve format sorunu yaşamadan kullanmak büyük önem taşımaktadır.”

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: